Gallery

  2023_05_12_16_16_IMG_6912
  2023_05_12_16_18_IMG_6913
  Thanh Lịch, Tinh Tế Cùng YSL Libre
  Thanh Lịch Tinh Tế Cùng YSL Libre
  Thanh Lịch, Tinh Tế Cùng YSL Libre

  Thanh Lịch, Tinh Tế Cùng YSL Libre

  Thanh Lịch, Tinh Tế Cùng YSL Libre

  Một quý cô Thanh Lịch là điều Trinh muốn hướng đến!

  Và trong những trường hợp như vậy thì YSL Libre là mùi hương mà Trinh nghĩ đến đầu tiên